Нова послуга!

За допомогою дистанційної бібліографічної довідки ми надаємо відповіді на запити віддалених (індивідуальних та колективних) користувачів у вигляді бібліографічних списків (переліку джерел) з різних питань. Сервіс надання інформації безкоштовний.

Для цього потрібно заповнити та надіслати на електронну адресу бібліотеки (Zolochiv-rcbs@ukr.net) реєстраційну картку :

ПІП
Число місяць і рік народження
Місце роботи
Навч. закл. Курс ф-т
Домаш. адреса
Телефон.моб або дом
E-mail:

та тему запиту___________________________

При необхідності отримати повнотекстову інформацію з певної теми є можливість сканування обраних джерел, які знаходяться в фондах Бібліотеки, не є об’єктами авторського права, перейшли у суспільне надбання, будуть використані з метою освіти, навчання і приватного дослідження. Ця послуга буде здійснюватися на договірній основі з нашою бібліотекою

Користувач, який отримав електронну копію текстової інформації може:

  • використовувати надіслану інформацію (файл) лише з НЕКОМЕРЦІЙНОЮ метою;
  • одноразово роздруковувати надісланий матеріал (файл) для особистого користування;
  • зберігати електронну копію з інформаційною, дослідницькою, навчальною метою;
  • цитувати матеріали в оригіналі та перекладі з науковою, дослідницькою та інформаційною метою в обсязі, виправданому метою цитування.

Заборонено

  • використання матеріалів (файлів) з комерційною метою;
  • розміщення матеріалів в Інтернеті чи на серверах, що доступні іншим особам;
  • тиражування, відтворення отриманих електронних копій у будь-який спосіб;
  • надання матеріалів (файлів) стороннім особам для використання в комерційних цілях та поширення в будь-який спосіб.

Щоб скористатися послугою одержання повнотекстової інформації, потрібно стати користувачем нашої бібліотеки

***********************************************

Архів виконаних довідок

Анастасія запитує:

Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему: "Елементи історизму на уроках української мови". Дякую.

1.Лобода В.В. З історичних коментарів до шкільного курсу фонетики // Укр. мова і літ. в шк. (Дивослово). - 1974. - № 5. - С.34-41.

2.Обийкіна С. „Читаймо давні титла й коми …” //Дивослово. – 2000. - № 9, с.35-37

3.Втуп до мовознавства: Навч. посібник для філол. фак. ун-тів. -К.; Одеса: Либідь, 1991. -278, с.

4.Жовтобрюх М. А., Волох О.Т., Самійленко С.П., Слинько І.І. Історична граматика української мови. - К.: Вища шк., 1980. -318с.

5.Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: Навч. посібник для філол. фак. ун-тів. -К.; Одеса: Либідь, 1991. -278, с.

*************************

Анна запитує:

Доброго дня ! Допоможіть будь ласка знайти інформацію на питання "Католицизм і його художньо образна система". Дякую!

1.Кузнець, І. І. Кривошея, О. В. Скус ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Держ. іст.-архіт. заповідник "Стара Умань". - Умань : Сочінський, 2012. - 148 c.

2.Комариця М. М. Українська "католицька критика": феномен 20 - 30-х рр. ХХ ст : монографія / М. М. Комариця ; Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника НАН України. - Львів, 2007. - 328 c.

3.Степовик Д. В. Українська гравюра бароко / Д. В. Степовик. - Київ : КЛІО, 2012. - 494 c.

4.Урсу Н. О. Мистецька спадщина домініканського ордену XVII-XIX ст. на території України : монографія / Н. О. Урсу. - Кам'янець-Поділ. : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2007. - 367 c.

************************

Соломія запитує:

Доброго дня ! Мене цікавить інформація стосовно фондових ресупсів бібліотеки, зокрема, чи є у вас інформація про Золочів у період Другої Світової війни, європейське гетто, Золочівська тюрма НКВД і т.д.

1. Золочівщина: минуле і сучасне: розвідки, спомини, публікації, пам’ятки, постаті / дарунок Фундації енциклопедії України в Торонто, Канада; упоряд. та ред. М.Дубас . – 2-е вид. – Львів: Мс, 2006. – Зміст: Друга світова війна. – С. 269-370.

Відображено матеріал про:

- Золочівську в’язницю (Замок);

- Список закатованих в’язнів у Золочівському замку;

- Світлини 27-ми осіб із 487-ми закатованих у золочівській тюрмі НКВД (Із архіву Золочівського осередку організації «Меморіал ім. В.Стуса.

- Спогади очевидців.

- Шкільництво в Золочеві 1939-1944 років

- Дії УПА на Золочівщині.

- Таємниці Золочівського замку.

2. Потопник, М. Поглядом у минуле: роман-спогад / М. Потопник. – Львів: Видавництво Львівського музею історії релігії «Логос», 2012. – Зміст: [Період ІІ світової війни: частина 3. – С. 153 – 208].

Відображено матеріал про:

- Окупацію земель Золочівщини більшовиками (спогади);

3.Шашкевичів край Золочівщина. Історико-культурні нариси / НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича; упоряд. Ф.Стеблій. – Львів, 2007. – 244 с. – (Бібліотека Шашкевичіани. Нова серія. - №5 (10)).

Відображено матеріал:

- Науменко К. Українська дивізія «Галичина» на Золочівщині / К.Науменко, Б.Якимович. – С.76-100.

- Якимович Б. Шашкевичів край – терен діяльності УПА. – С. 103-114.

************************

Ольга запитує:

Доброго дня . Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему: "Різдвяний звичай в Україні. Дідух"

Список джерел:

1Вербенець О. Обряди і страви Святого вечора / О.Вербенець, В.Менько. – 2-е вид., випр. І доп.. – Львів: Свічадо, 2008. – 200 с.

2.Іванчо І. Різдво / Іштван Іванчо. – Львів: Свічадо, 2000. – 60 с.

3.Лозко Г. Коло Свароже. Відроджені традиції / Г.Лозко. – К.: Укр. письменник, 2004. – С.97-110.

4.Скуратівський В. Місяцелік. Український народний календар / В.Скуратівський. – К.: Мистецтво, 1993. – 208 с.

5.Сосенко К. Різдво-Коляда і Щедрий вечір. Культурологічна оповідь / Ксенофонт Сосенко. – К.: Укр.. письменник, 1994. – 288 с.

6.Українське народознавство: навч. Посібник. – 3-є вид., виправ. – К.: знання, 2006. – 568 с. (С. 122-132.)

7.Красновська О. Дідух до хати – біда з хати. Так примовляли колись, встановлюючи головний атрибут різдвяних свят / Олеся Красновська // Експрес. – 2016. – 7-14 січ.(№2). – С.3.

8.Скорик Ю. Накривайте столи, пане господарю! На різдвяному столі обов’язково має бути 12 страв / Юлія Скорик, Сабіна Ружицька // Експрес. – 2016. – 7-14 січ. (№2). – С.3.

***************

Кiлькiсть переглядiв: 483

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.